PLUTA-STRECHY, s.r.o.

Sme súkromná firma, ktorá vznikla v roku 1995 ako fyzická osoba. Ťažiskom činnosti je prevažne kompletná dodávka a montáž striech, klampiarske a pokrývačské práce. Postupne sme budovali kapacitné, strojné, skladové a kancelárske zázemie pre efektívne fungovanie firmy.

Rokmi budované pevné základy firmy viedli v roku 2010 k pretransformovaniu na spoločnosť
PLUTA-STRECHY, s.r.o.. Cieľom firmy je poskytovať kvalifikované služby na profesionálnej úrovni všetkým svojim zákazníkom.